Sanat ve tasarım öğretim programlarının yeniden isimlendirilmesi hakkında

YÖK tarafından yapılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” taslak çalışmasında yer alan ve MSGSÜ’deki bazı bölümleri ilgilendiren değişiklikler hakkındaki görüş aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.