FIZ305 İstatistiksel Fizik I 2020-2021

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Güz Dönemi Lisans dersi

İçerik :

Derslerde işlenecek konular aşağıdaki gibidir :

 • İstatistik nedir ? İstatistik Fizik nedir?

 • Termodinamik limit. İdeal gazlar. Kombinatorik problemler

 • Isı. Olasılık

 • Sıcaklık ve Boltzman faktörü

 • Gazların kinetik teorisi ( Maxwell-Boltzman dağılımı. Basınç)

 • 1. yasa – Enerji

 • 1. yasa – İzotermal ve adyabatik süreç

 • 2. yasa – ısı makineleri

 • 2. yasa – entropi

 • 2. yasa – enformasyon teorisi*

 • Termodinamik potansiyeller

 • 3. yasa

Kaynaklar :

Derslerde ana kaynak olarak,

adlı kitap kullanılacaktır.

Bu kitaba ek olarak,

 • D.J. Amit, Statistical physics: An introductory course,

 • F. Reif, Fundamental of Statistical and Thermal Physics,

 • D. Chandler, Introduction to Modern Statistical Mechanics,

 • L. Landau ve E. M. Lifshitz, Statistical Physics,

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Türkçe Kaynaklar :

Birebir takip edilmeyecek olsa da aşağıdaki kaynaklar öğrenciler için faydalı olacağı düşünülmektedir :

Genel Bilgi :

 • Dersler lisans seviyesindedir.

 • Pandemi nedeni ile dersler çevrimiçi yapılacaktır.

 • Dersler 21 Ekim Çarşamba başlayıp, 21 Ocak Perşembe sona erecektir.

 • Ders saatleri Çarşamba 13:00-15:00 ve Perşembe 13:00-15:00‘dir.

 • Ders notları ve videoları sayfanın üstünde bulunan linkte paylaşılacaktır.

Derse kayıt :

 • Dersleri kredili almak isteyen MSGSÜ Fizik Bölümü öğrencileri MSGSÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Akademik Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmak zorundadır.

 • Dersleri kredisiz almak ve izlemek isteyen diğer tüm öğrenciler kayhan.ulker@gmail.com adresine eposta ile başvurabilirler.

 • Dersleri kredisiz almak ve izlemek isteyen öğrencilerin, dersleri izleyebilecek seviyede fizik ve matematik bilmeleri zorunludur.

 • Dersleri kredisiz ve izleyici olarak alacak öğrencilerin de dersin tüm gereklerini yerine getirmeleri (ödev, sınav vb. gibi) zorunludur. Bu gerekleri yerine getirmeyenlerin dersi izlemesi mümkün olmayacaktır.
  (Meraklısı için gereksiz not : Derslere izleyici olarak katılmak için herhangi bir ücret vs. talep edilmemektedir ! )

Yöntem :

 • Derslerde ters-yüz edilmiş öğrenim (flipped learning) yöntemi kullanılacaktır. Bu maksatla dersin teorik bilgi aktarma kısmı her ders için hazırlanmış ve her kavramın ayrı ayrı anlatıldığı videolar ile yapılacaktır.

 • Ders videoları her Perşembe ders saatinde kayıtlı MSGSÜ öğrencileri için Microsoft Stream uygulaması üzerinden, dersi dışardan izleyen diğer öğrenciler için youtube üzerinden yayınlanacaktır.

 • Çarşamba ders saatinde öğrenciler ile Microsoft Teams üzerinden yüzyüze ders yapılacak, bu derslerde daha önce videolar ile gönderilen konular tartışılacak ve örnek problemler çözülecektir. Sistemin izin vermesi halinde MSGSÜ dışından derse katılan öğrenciler için de bu ders yine teams uygulaması üzerinden açık olacaktır.

Değerlendirme :

 • Derslere katılım zorunludur her ders sistem üzerinden yoklama alınacaktır.

 • MSGSÜ Fizik Bölümü öğrencileri ile stream üzerinden paylaşılacak videolar interaktif olup ders videolarının arasında ve/veya sonunda MS form formatında kısa sınavlar yapılacaktır. Bu kısa sınavlar aynı zamanda ilgili dersin yoklaması olup tamamının yapılması zorunludur.

 • Derse devam etmeyen öğrenciler final/bütünleme sınavına kabul edilmeyecektir.

 • Kısa sınavlar haricinde ödevler verilecektir. Ödevlerin son teslim tarihinden önce gönderilmesi zorunludur.

 • Sistem veya o günki koşullar izin vermesi halinde vize ve final sınavları klasik yazılı olarak yapılacaktır. Aksi halde ödev olarak yapılacaktır.

 • Sınavların klasik olarak yapılabilmesi halinde değerlendirme
  %20 kısa sınav, %20 ödev, %20 vize, %40 final/bütünleme
  şeklinde olacaktır.

 • Akademik etik kurallar bu ders için de geçerlidir. Öğrenciler ödev gibi çalışmalarda tartışmakta, fikir alış-verişinde bulunmakta serbesttirler. Ancak kopya, intihal vb. etik dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecektir.

İletişim :

 • Derse resmi kayıtlı tüm öğrenciler ile iletişim kurumsal (MSGSÜ) hesabı ile MS Teams üzerinden yapılacaktır.

 • Dersi izleyici olarak alan öğrenciler kayhan.ulker@gmail.com adresine, konu kısmına FIZ305 yazarak, iletişime geçebilirler.


Dersi alacak öğrenciler için açık mektup :

Derslerde öğrencilerin de en az dersi hazırlayan hoca kadar vakit harcaması ve derslere çalışması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi koşullarında bizlerin birbirleri ile iletişimde olması kısıtlı ve tatsız. Ancak gerek dersin daha verimli ve sağlıklı gerekse daha keyifli olması için sizlerden gelecek her türlü eleştiri ve öneri benim için son derece önemli. Bu nedenle lütfen yazmaktan çekinmeyin.

Bir son hatırlatma ise, derste anlatılan konular ile ilgili sorularınız hakkında. Hiçbirimiz bu konuları bilerek doğmadık ve öğrenirken çoğu zaman tıpkı sizler gibi zorluk çektik. Derste soru sormak (amiyane tabirle) sizin kafanızın çalışmadığı veya tembel olduğunuz anlamına gelmez ! Tam tersine konuyu anlamak istediğinizi gösterir ve sanılanın aksine bizi mutlu eder. Konuyu anlamadığınız halde soru sormamanız ise bizler için çok daha zordur.

Diğer taraftan, hoca olmak demek sorduğunuz her şeyi bilmek anlamına da gelmez. Tıpkı sizler gibi bizler de bazı şeyleri bilmiyor veya hatırlamıyor olabiliriz. Derste sorduğunuz sorunun cevabını biliyorsam yine aynı derste, bilmiyorsam bir sonraki derste cevaplamaya çalışacağım. Bu yüzden lütfen anlamadığınız şeyleri sorun !

Son olarak,bir kez daha hatırlatmak isterim ki, karşılıklı etkileşim ve iletişim ile geçen dersler hem sizler hem de bizler için çok daha verimli ve keyifli olur.

Derslerde görüşmek üzere,

K.