Duyurular

Daha önce wordpress üzerinde olan site google sites'a taşınmıştır. Aşağıda eski sitede bırakmayı gönlümün elvermediği bir kaç duyuru bulunmaktadır. Diğer duyurular için (eski toplantılar vs. hakkında) kayhanulker.wordpress.com adresine bakılabilir. (06.07.2022)

MSGSÜ Fizik Lisans Programı

Lisans Programımız Başlıyor

MSGSÜ Fizik Bölümü, aktif olarak yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarının yanısıra 2016-2017 güz döneminden itibaren lisans programını da 15 öğrenciyle başlatıyor.

Eğitim dili türkçe olan fizik bölümü lisans programı, öncelikle lisans öğrencilerine fizik biliminin temellerini ve her fizikçinin bilmesi gereken matematik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını güdüyor. Bu amaç, programın ilk üç yılındaki zorunlu dersler ile sağlanacak. Program öğrencileri herhangi bir fizik dalında uzmanlaşmaya zorlamıyor. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya beşinci ve altıncı yarıyıllarda başlayacak. Ancak bölüm, lisans programının amaçlarını ülkemizin nükleer enerji ve parçacık fiziği alanlarındaki vizyonuna koşut olarak belirlediği için bu alanlarla ilgili kuramsal ve deneysel seçmeli ders sayısı yüksek tutuldu.

Program hakkında detaylı bilgi msgsufizik.net adresinden elde edilebilir. (21.07.2016)

MSGSÜ Fizik Doktora Programı

Fizik Doktora Programı 2013 – 2014 akademik yılında açılmıştır.

Doktora programının ana amacı, uluslararası kabul gören bilimsel araştırmalar üretebilen, kendine güvenen, liderlik vasıflarına sahip girişimci bilim insanları yetiştirmektir.

Yüksek lisans programında olduğu gibi, doktora eğitimi de, bu eğitimi veren dünyadaki lider üniversiteler ile aynı seviyede tutulmaya çalışıldığından, programda verilen derslerin ve yürütülen tezlerin standartı yüksek tutulmaktadır. Bu nedenle, çok sayıda öğrenci almak yerine, yüksek lisans eğitimini yüksek başarıyla tamamlamış, bilimsel yönden gelişmeye açık ve programı başarabilecek öğrenciler programa kabul edilmektedir. Doktora programına kabul edilen öğrencilerimizin tamamına yakını, imkanlar dahilinde TÜBİTAK projeleri ile desteklenmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi msgsufizik.net adresinden elde edilebilir. (21.07.2016)

Feza Gürsey Enstitüsü Kapatıldı !

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9.7.2011 tarihli kararıyla, doğrudan TÜBİTAK Başkanlığına bağlı olan Feza Gürsey Enstitüsü’nün yönetmeliği iptal edilmiş ve 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştıma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı bir enstitü olarak faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle, 2004 senesinden itibaren araştırmacı olarak ve Mart 2011 tarihinden itibaren Enstitü Müdürü olarak görev yaptığım ve çok sevdiğim TÜBİTAK ailesinden ayrıldım.

FGE’nin resmi internet sayfası (www.gursey.gov.tr) çalışmamaktadır. Ancak FGE ile ilgili bir kısım bilgi ve gerek bilim camiasından, gerekse medya tarafından verilen bu karara tepkiler yasasinfezagursey.wordpress.com sitesinden elde edilebilir. (14.07.2011)

Güncelleme : FGE'nin resmi sayfasının son haline http://fezagursey.boun.edu.tr/eskisite/ adresinden ulaşılabilir. (06.07.2022)