FIZ305 İstatistiksel Fizik I 2022-2023

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Güz Dönemi Lisans dersi

İçerik :

Derslerde işlenecek konular aşağıdaki gibidir :

 • I. KISIM : TERMODİNAMİK

 • Temel Kavramlar ve tanımlar

 • Sıfırıncı yasa

 • Birinci yasa

 • İdeal gazlar

 • İkinci yasa

 • Entropi

 • Termodinamik potansiyeller

 • Kimyasal potansiyel

 • Üçüncü yasa

 • İKİNCİ KISIM : OLASILIK VE İSTATİSTİK

 • Temel olasılık kuralları

 • Kesikli olasılık dağılımı

 • Sürekli olasılık dağılımı

 • Merkezi limit teoremi

 • İstatistiksel topluluklara giriş

Bahar dönemi FİZ 306 dersinin içeriği ise Klasik İstatistiksel Fizik, Kuantum İstatistiksel Fizik ve vakit kalırsa Faz Geçişleri ve Kritik Olaylardan oluşacaktır.

Kaynaklar :

Derslerde ana kaynak olarak ders notları kullanılacaktır. (Derse kayıtlı öğrencilerle notlar teams üzerinden paylaşılacaktır.)

Ders notları için ağırlıklı olarak

adlı kitaplar kullanılmıştır.

Bu kitaplara ek olarak,

 • F. Reif, Fundamental of Statistical and Thermal Physics,

 • D. Chandler, Introduction to Modern Statistical Mechanics,

 • L. Landau ve E. M. Lifshitz, Statistical Physics,

diğer faydalı kitaplardır.

Türkçe Kaynaklar :

Öğrencilere dağıtılacak ders notları haricinde aşağıdaki kaynaklar da diğer faydalı Türkçe kaynaklardır :

Genel Bilgi :

 • Dersler lisans seviyesindedir.

 • Dersler aksi bir durum bildirilmediği sürece yüz yüze yapılacaktır.

 • Ders saatleri Pazartesi 13:00-15:00 ve Perşembe 13:00-15:00‘dir.

 • Dersler 17 Ekim 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Ocak 2022 Perşembe günü bitecektir.

Derse kayıt :

 • Dersleri kredili almak isteyen MSGSÜ Fizik Bölümü öğrencileri MSGSÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Akademik Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmak zorundadır.

 • Dersleri kredisiz almak ve izlemek isteyen diğer tüm öğrenciler kayhan.ulker@gmail.com adresine eposta ile başvurabilirler.

 • Dersleri kredisiz almak ve izlemek isteyen öğrencilerin, dersleri izleyebilecek seviyede fizik ve matematik bilmeleri zorunludur.

 • Dersleri kredisiz ve izleyici olarak alacak öğrencilerin de dersin tüm gereklerini yerine getirmeleri (ödev, sınav vb. gibi) zorunludur. Bu gerekleri yerine getirmeyenlerin dersi izlemesi mümkün olmayacaktır.
  (Meraklısı için gereksiz not : Derslere izleyici olarak katılmak için herhangi bir ücret vs. talep edilmemektedir ! )

Değerlendirme :

 • Derslere katılım zorunludur her ders sistem yoklama alınacaktır. Yapılan derslerin en az %70'ine katılmayan öğrenciler, dönem sonu sınavlarına giremez ve FD notu alırlar.

 • Derse devam etmeyen öğrenciler final/bütünleme sınavına kabul edilmeyecektir.

 • Dersin başarısı 1 ödev, 1 ara sınav, 1 final/bütünleme sınavı ile ölçülecektir.

 • Dersin değerlendirmesi
  %10 ödev, %30 vize, %60 final/bütünleme
  şeklinde olacaktır.

 • Akademik etik kurallar bu ders için de geçerlidir. Öğrenciler ödev gibi çalışmalarda tartışmakta, fikir alış-verişinde bulunmakta serbesttirler. Ancak kopya, intihal vb. etik dışı davranışlara kesinlikle izin verilmeyecek ve ilgili idari işlem yapılacaktır.

İletişim :

 • Derse resmi kayıtlı tüm öğrenciler ile iletişim kurumsal (MSGSÜ) hesabı ile MS Teams üzerinden yapılacaktır.

 • Dersi izleyici olarak alan öğrenciler kayhan.ulker@msgsu.edu.tr adresine, konu kısmına FIZ305 yazarak, iletişime geçebilirler.


Derslerde görüşmek üzere,

K.