FIZ572 Kuantum Mekaniği II 2019 - 2020

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bahar Dönemi Yüksek Lisans dersi

İçerik :

  • Simetri ve Koruma Yasaları, Ayrık Simetriler

  • Zamandan Bağımsız Pertürbasyon Kuramı

  • İnce Yapı ve Zeeman Etkisi

  • Varyasyonal Yöntem

  • Zamana Bağlı Pertürbasyon Kuramı

  • Helyum Atomu

  • Çarpışma Kuramı

  • Lippmann-Schwinger Denklemi

  • Born Yaklaşımı; Eikonal Yaklaşımı

  • Bağlı Durumlar, Rezone Durumlar

Derslerde ağırlıklı olarak

* S. Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics

takip edilecektir.

Bu kitaba ek olarak,

* J. J. Sakurai’nin “Modern Quantum Mechanics” (Kitabın Türkçe çevirisi için bkz. “Modern Kuantum Mekaniği” !)

* P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics

* R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics

* K. Gottfried, TM. Yan, Quantum Mechanics: Fundamentals

* T. Dereli, A. Verçin Kuantum Mekaniği

kullanılacak diğer faydalı kitaplardır.

Dersler yüksek lisans öğrencilerini hedeflemektedir ve tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Dersleri kredili almak isteyen öğrenciler MSGSÜ Fen-Bilimlerine kayıt yaptırmak zorundadır. Kredisiz almak isteyen diğer tüm öğrenciler dersin ilk günü derse katılarak kayıt olabilirler.

Derse dinleyici olarak katılacak Fizik öğrencileri için lisans seviyesinde Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistik Fizik ve Elektromanyetik Teori derslerini almış ve başarmış olmak gerekmektedir.Matematik öğrencileri ise lineer cebir, diferansiyel denklemler vb. konulara hakim olmalıdır. Derslere dinleyici olarak katılmak için gerekli altyapıya sahip olmayan öğrenciler kabul edilmeyeceklerdir.

Her ders bir sonraki ders için ödev verilecektir. Ödevlerin teslim saati bir sonraki dersin başlama saatidir. Derslere dinleyici olarak katılmak isteyen öğrencilerin (acil durumlar haricinde) tüm derslere katılmaları ve istisnasız tüm ödevleri teslim etmeleri zorunludur. Ödevlerin bir kısmı uygulama saatlerinde çözülecektir.

Doktoralı meslektaşlar derslerin tamamına veya arzu ettikleri kısımlarına katılabilirler.