Fizik

Bağlı Sistemlerin Kuantizasyonu

HORTAÇSU-Fest,
MSGSÜ Fizik Bölümü,
İstanbul,19 Nisan 2018.

Düğümler, Topolojik Alan Teorileri ve Kuantum Bilgisayarlar
21. İSTATİSTİKSEL FİZİK GÜNLERİ,
Kayseri, Haziran 2014

On the All Order Solutions of Seiberg-Witten Map for Noncommutative Gauge Theories

ICMAT (Instituto de Ciencias Matematicas),

Madrid, Şubat 2012.

Kesin Renormalizasyon Yöntemleri ile Süpersimetrik Modellerin İncelenmesi
TÜBA – GEBİP 10. Değerlendirme Toplantısı
Ege Üniversitesi, Eylül 2011.

Topological Yang-Mills via Field Redefinitions

Kobe Üniversitesi, Fizik Bölümü
Mayıs 2010

N = 2 SYM as a BRST Exact Term and Construction of TYM by Field Redefinitions
Workshop “Supersymmetries and Quantum Symmetries (SQS’05)”
JINR (Joint Institute for Nuclear Research)
Dubna, Temmuz 2005